HAVRAN TEPEOBA BAKIR VE MOLİBDEN ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ PROJESİ

Özdoğu İnş. ve Tic. Ltd. Şirketi, 35 yıllık tecrübesi ile Enerji Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri ve Etibank Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kömür ve Bor İşletmelerinde bugüne kadar yaklaşık 200 milyon m3'lük Hafriyat ve Maden Üretimini gerçekleştirmiştir. Şu anda da Türkiye Kömür İşletmelerinin Yatağan Tınaz Ocağında Hafriyat ve Kömür üretimini gerçekleştirmektedir. 2000 'li yıllarda da Bergama Ovacık Altın Madeninde Newmont firmasının Altın üretimini gerçekleştirmiştir.

Firmamız Balıkesir İli Havran İlçesi Tepeoba Köyü sınırları içerisinde kalan Bakır-Molibden maden sahasını 17. 11.2007 tarihinde ihale ile Maden İşleri Genel Müdürlüğünden satın almış bulunmaktadır. MTA Kurumu ve Firmamızın yapmış olduğu sondaj ve fizibilite çalışmaları sonucunda 06.03.2008 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğünden "İşletme Ruhsatı" 20.11.2009 tarihinde Çevre Orman Bakanlığından "ÇED olumlu Belgesi ", 20.08.2010 tarihinde Balıkesir İli Özel İdare Müdürlüğünden " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı " ve son olarak da Çevre ve Orman Bakanlığından "Orman İzinleri" alınarak Kasım 2010 tarihinde faaliyete başlanmıştır.

1439 Hektarlık Maden Sahasında %1 Cu ( Bakır ) eşdeğerli 17,5 milyon m3 Molibden-Bakır Cevheri mevcuttur. 1 yıl hazırlık 12 yıl üretim olmak üzere toplam 13 yıllık proje sürecinde 17,5 milyon ton cevher üretilerek zenginleştirme işlemine tabii tutulacak ve nihai olarak Molibden-Bakır cevher konsantresi elde edilerek piyasaya arz edilecektir. Hali hazırda faaliyetlerimiz iki aşamada devam etmektedir. Zenginleştirme işleminin gerçekleşeceği Tesisin Kurulumu ve Zenginleştirme sonrası alınacak İnert Atığın toplanacağı Atık Barajının oluşturulmasıdır. Kasım 2010 tarihinde başlanan faaliyetler kapsamında atık depolama alanı tamamlanmış olup zenginleştirme tesisinin kuruluşunda son aşamaya gelinmiştir. Açık işletmede ise dekapaj ve cevher üretimine başlanmış olup üretilen cevherler cevher stok sahasına çekilmektedir.

Ayrıca ruhsat sahamızda yeni bulduğumuz Potasyum Feldspar madeni ile ülkemizde üretimi bulunmayan, seramik ve vitrifiye sanayiinde kullanılan Potasyum Feldspar'ın zenginleştirilmesi ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Maden Bölümü ile ARGE çalışmalarına başlanmıştır. 2012 yılı içerisinde üretime geçilmesi planlanmaktadır.

Projenin ana ekonomik katkısı isdihdam önceliklidir. Şu anda toplam 235 adet personel istihdam edilmektedir. Bu personelin 150 adedi yöredeki Köylerden ve İlçelerden temin edilmiştir. Personelin İaşe ve konaklama ihtiyaçları firmamızca en iyi şartlarda karşılanmaktadır. Proje tam kapasite ile devreye girdiğinde değişik ünvanlarda 300 adet personel istihdam edilecektir. Bu iş gücünün çoğunluğunu yörede yaşayan insanlar oluşturacaktır.

Ayrıca malzeme temini, ekipman üretimi, cevher nakli,erzak temini gibi ek işlerin yanında Yerel ve Merkezi Yönetime Lisans Ücretleri, Devlet Hakkı, Vergiler ve SSK Primleri gibi de ek gelir akışı sağlanacaktır.

Söz konusu proje ile Çevresel Etkiler en az seviyede tutularak Balıkesir İli ve civarı ile Türk Ekonomisine maxsimum faydalar sağlanarak Türkiye'deki Bakır ve Molibden Cevheri üretimindeki eksiklik kapatılmaya çalışılacaktır. Projemizde Türkiye'de bir ilk olarak Molibden Cevher Konsantresi Bakır Cevher Konsantresi ile beraber üretilerek bir ilkede imza atılmış olacaktır.

Sizlere birazda sosyal projelerimizden bahsetmek istiyoruz. Yukarıda da arz ettiğimiz gibi yöre köy ve ilçelerden toplam 150 adet insan gücü istihdam edilmiş ve edilmeye de devam edecektir.

Projeye en yakın yerleşim yeri olan Tepeobe Köyüne sırasıyla;
Köy Konağı İnşaatı,
Köy İlköğretim Okulunu Yenileme yatırımları,
16KM'lik Köy İçme Suyu İsale hattı yenilenerek hizmete sunulmuştur,
Köye 1000 tonluk Çelik Su Deposu yapımı tamamlanarak köy suyu bu depodan temin edilmektedir. Havran İlçesi Eğitim Kurumlarına parke taşı temini ve Tesis Civarının Rehabilitasyon çalışmaları (Toplamda 38.874 adet Ağaç, Çalı, Çiçek) gibi de sosyal aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

ŞUBAT 2012 tarihinde hizmete alacağımız tesisimizin 13 yıllık proje süreci tamamlandıktan sonra çalışılan alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde Rehabilite edilerek doğaya yeniden kazandırılacaktır.

Telif Hakkı (c) 2012 Özdoğu Sarp İnş.Mad.Tur.Taş. ve Tic.A.Ş.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | Çevre Politikası | Maden Emniyet Ve Çevre Taahhüdü | Sağlık Ve İş Emniyeti Politikası | Toplum İlişkileri Politikası

ozdogu.net | sarpinsaat.org | kuzeyegebakir.com | yapiturizm.com | Login